Informacje dodatkowe:

  1. Logo „Stara Pracownia – Rękodzieło Atrystyczne” powstało w oparciu o utwór autorstwa GianFerdinand (vectoropenstock.com)