Regulamin Sklepu Internetowego

www.starapracownia.pl

Kluczowe pojęcia i terminy użyte w regulaminie sklepu internetowego.

 1. Sprzedawca – United Artists Rafał Wojtkowiak ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6, 85-796 Bydgoszcz. NIP 953-177-50-69 , REGON 340775574. Działalność wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod nr ewidencyjnym 111647. Kontakt teleinformatyczny ze sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem telefonu pod nr +48 791 01 20 22 , e-mail: biuro@starapracownia.pl. Sprzedawca jest właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.starapracownia.pl.
 2. Sklep Internetowy – zestaw stron internetowych oraz rozwiązań informatycznych tworzących serwis internetowy dostępny pod adresem: www.starapracownia.pl, który administrowany jest przez Sprzedawcę i oferujący Użytkownikom możliwość zawierania Umów Sprzedaży lub/i Umów o Świadczenie Usług.
 3. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie Internetowym pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru oferowanego przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 4. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawarta w Sklepie Internetowym Pomiędzy Sprzedawcą a Kupujący, której przedmiotem jest świadczenie Usługi/Usług oferowanych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 5. Użytkownik – osoba która za pomocą sieci internet, korzysta ze Sklepu Internetowego, przeglądając jego zawartość (treść i materiały), kupując lub przeglądając jego zawartość z zamiarem kupna towaru lub/i usług prezentowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Kupujący – Użytkownik, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług.
 7. Towar – przedmiot fizyczny oferowany do sprzedaży na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego administrowanego przez Sprzedającego.
 8. Usługa – usługa oferowana Użytkownikowi lub Kupującemu dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego administrowanego przez Sprzedającego. Usługa może być odpłatna lub bezpłatna. (przykład usługi bezpłatnej: Newsletter ; przykład usługi odpłatnej: przeprowadzenie szkolenia indywidualnego na rzecz Kupującego)
 9. Treść i Materiały – wszelkie informacje przedstawione na stronach internetowych Sklepu Internetowego w postaci tekstu, opisów, zdjęć, grafiki, ilustracji, prezentacji towarów i usług, itp. stanowiącą własność intelektualną Sprzedawcy.
 10. Newsletter – usługa oferowana przez Sprzedawcę, Użytkownikowi który wyraził zgodę na jej otrzymanie która polega na przesyłaniu informacji, w tym informacji handlowych, związanych bezpośrednio z działalnością handlową i usługową Sprzedawcy (nowości, promocje, oferty handlowe i informacje ogólne o Sprzedawcy).
 11. Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin sklepu internetowego który określa zasady korzystania, świadczenia usług oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.starapracownia.pl/sklep/regulamin/.
 1. Regulamin Sklepu Internetowego przedstawia zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu Internetowego którego właścicielem i administratorem jest Sprzedawca.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem: www.starapracownia.pl zajmuje się sprzedażą towarów i usług związanych z Rękodziełem Artystycznym, ponadto w Sklepie Internetowym znajdują się informacje, poradniki, galerie zdjęć, inspiracje/projekty oraz blog, przedstawiające zagadnienia z dziedziny rękodzieła artystycznego. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi przeglądanie jego zawartości, przesyłanie opinii o Sprzedawcy, opinii o towarach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, komentowanie wpisów na blogu oraz zawieranie umów sprzedaży i umów o świadczenie usług.
 3. Sprzedawca informuje Użytkownika/Kupującego iż oferowany do sprzedaży przez niego towar i usługi są wolne od wad fizycznych i prawnych i że ciąży na nim obowiązek dostarczenia towaru/usługi bez wad.
 4. Sprzedawca informuje iż nie jest płatnikiem podatku VAT (podatku od towarów i usług).
 5. Wszelkie prawa autorskie do Sklepu Internetowego i zawartych w nim treści i materiałów należą do Sprzedawcy.
 6. Użytkownik aby mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego musi wykorzystać do tego celu urządzenie (komputer, tablet, smart-fon) które obsługuje aktywne połączenie z siecią Internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (wydanej po 2013r.) z włączoną opcją akceptacji plików cookies.
 7. Regulamin Sklepu Internetowego dostępny jest na stronie: www.starapracownia.pl/sklep/regulamin/. Udostępniany jest w sposób ciągły i nieprzerwany, tak aby Użytkownik miał możliwość jego pozyskania, odtworzenia i utrwalenia jego treści.
 8. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany treści Regulaminu Sklepu Internetowego. Zmiana wchodzi w życie w momencie opublikowania zaktualizowanego i zmienionego Regulaminu Sklepu Internetowego na stronie: www.starapracownia.pl/sklep/regulamin/. Wszyscy Użytkownicy Sklepu Internetowego zostaną powiadomieni o zmianach treści Regulaminu Sklepu Internetowego co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sklepu Internetowego za pośrednictwem komunikatu opublikowanego na stronach Sklepu Internetowego, ponad to zarejestrowani Użytkownicy Sklepu Internetowego zostaną poinformowani co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sklepu Internetowego poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 10. Aktualizacje i Zmiany w Regulaminie Sklepu Internetowego nie dotyczą Umów Sprzedaży i Umów o Świadczenie Usług zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanego i zmienionego Regulaminu Sklepu Internetowego.
 11. Zasady ochrony prywatności oraz informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Sprzedawce opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności i Plików Cookies” dostępne pod adresem: http://www.starapracownia.pl/polityka/.
 1. Ze Sklepu Internetowego może korzystać osoba która posiada pełną i nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba która korzysta ze Sklepu Internetowego staje się Użytkownikiem.
 2. Użytkownik aby mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego musi wykorzystać do tego celu urządzenie (komputer, tablet, smart-fon) które obsługuje aktywne połączenie z siecią Internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (wydanej po 2013r.) z włączoną opcją akceptacji plików cookies.
 3. Użytkownik aby mógł korzystać z możliwości dokonywania zakupów towarów i usług w Sklepie Internetowym Sprzedawcy musi dokonać rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w ostatniej fazie składania zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych, prawdziwych i aktualnych danych wymaganych w polach formularzy.
 4. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w formularzach dostępnych w Sklepie Internetowym nie mogą naruszać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 1. Poznanie oferty – Użytkownik, oglądając strony sklepu internetowego, przedstawiające towary i usługi na sprzedaż, ma zapewnioną nieograniczoną możliwość zapoznania się z nazwą towaru/usługi, opisem, głównymi cechami, parametrami technicznymi, producentem, krajem pochodzenia, terminem i kosztem wysyłki oraz ceną brutto a także wszelkimi innymi informacjami istotnymi związanymi z oferowanym towarem/usługą.
  Jeśli przedmiotem sprzedaży jest umowa o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, Sprzedawca jeszcze przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika poinformuje go o minimalnym okresie, na jaki ma zostać zawarta umowa o świadczenie usług.
 2. Wybór towaru/usługi – Użytkownik umieszcza w „wirtualnym koszyku” wybrany towar lub/i usługę, które ma zamiar kupić. Umieszczenie towaru/usługi w „wirtualnym koszyku” odbywa się poprzez wybranie ilości, dodatkowych opcji(np. Kolor, rozmiar itp.) i kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka”. „Wirtualny koszyk” umożliwia Użytkownikowi zgromadzenie wszystkich wybranych przez siebie towarów/usług przed ich zakupem w jednym miejscu, co pozwala na przeliczenie wartości towarów/usług w koszyku oraz wybór sposobu i koszta dostawy. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zarządzania zawartością koszyka, poprzez dodawanie lub usuwanie towarów/usług z koszyka.
 3. Formularz zamówienia – Użytkownik który umieścił w koszyku wszystkie towary które zamierza kupić może przejść do formularza zamówienia klikając przycisk „przejdź do kasy”. Użytkownik który po raz pierwszy zamawia towar/usługę w sklepie internetowym Sprzedawcy powinien wypełnić wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia pola formularza takie jak:
  • dane zamawiającego (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, email, telefon)
  •  adres wysyłki (opcjonalnie – jeśli adres jest inny niż zamawiającego)
  •  uwagi do zamówienia (opcjonalnie)
  •  nazwa Użytkownika i hasło (stworzenie konta Użytkownika w sklepie internetowym)
  •  sposób dostarczenia zamówienia (wybrać z dostępnych w sklepie internetowym)
  •  sposób zapłaty (wybrać z dostępnych w sklepie internetowym)

  Użytkownik po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia powinien zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego i potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie pola chekbox „Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu” po czym złożyć zamówienie klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

  Użytkownicy którzy posiadają już konto użytkownika w Sklepie Internetowym mogą zalogować się do swojego konta korzystając z linku „Powracający klient? Kliknij tutaj, aby się zalogować” wtedy po zalogowaniu formularz zamówienia wypełni się automatycznie danymi Użytkownika. Dalsze czynności są takie same jak w przypadku użytkownika który po raz pierwszy korzysta se Sklepu Internetowego.

 4. Zawarcie umowy – Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczne z tym iż Użytkownik zawarł ze Sprzedawcą wiążącą strony, umowę sprzedaży lub/i umowę o oświadczenie usług.
 5. Podsumowanie i potwierdzenie zawarcia umowy – Użytkownik/Kupujący po zawarciu umowy otrzymuje automatyczny e-mail z podsumowaniem zamówienia. Podsumowanie zamówienia dostępne jest także w zakładce „Twoje Konto”. Niezwłocznie (nie później niż następnego dnia roboczego) Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym poprzez wysłanie do niego e-maila, z potwierdzeniem jego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać istotne i wymagane prawem informacje na temat zawartej umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług.
 6. Finalizacja zamówienia – Sprzedawca poinformuje Kupującego o stanie realizacji zamówienia za pomocą e-maila. Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sprzedającego, powinien dokonać płatności za zamówiony towar/usługę. Sprzedawca wyśle Kupującemu na wskazany w zamówieniu adres, zakupiony towar/usługę dopiero po otrzymaniu od Kupującego wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Kupującego e-mailem o wysyłce zamówienia oraz przekaże informacje przydatne do odbioru przesyłki (nr przesyłki, kontakt z kurierem).
 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażone w walucie Polski Złoty (PLN). Sprzedawca informuje iż nie jest płatnikiem podatku VAT (podatku od towarów i usług).
 2. Obowiązującymi cenami zakupu towaru/usługi a także cenami dostawy są ceny które obowiązują w chwili złożenia przez Użytkownika/Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Cena dostawy zależna jest od wybranego przez Użytkownika/Kupującego sposobu dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów/usług szczególnie cen dostawy, w przypadku gdy firmy zapewniające dostawy dokonają zmiany w cennikach swoich usług. Prawo do zmiany cen nie dotyczy Umów Sprzedaży i Umów o Świadczenie Usług skutecznie zawartych przed wprowadzeniem nowych cen.
 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym towar/usługę razem z ceną za dostawę, w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia w którym została zawarta umowa sprzedaży/umowa o świadczenie usług.
 2. Sprzedawca w swoim Sklepie Internetowym udostępnia następujące metody płatności za zamówione przez Kupującego towary/usługi (cena i koszty dostawy):
  • Płatność przelewem na konto bankowe – Kupujący dokonuje płatności na konto bankowe. Dane do przelewu Kupujący otrzyma zaraz po złożeniu zamówienia, dane te także zostaną przesłane na adres e-mailowy Kupującego. Sprzedawca wysyła zakupiony towar/usługę dopiero po otrzymaniu wpłaty.
  • Płatność poprzez serwis Transferuj.pl – Kupujący dokonuje płatności, za pomocą serwisu Transfetuj.pl. Serwis Transferuj.pl pozwala dokonać płatności za pomocą szybkiego przelewu (e-transfer) z wybranych banków polskich. Sprzedawca wysyła zakupiony towar/usługę dopiero po otrzymaniu wpłaty.
 3. Dane konta bankowego Sprzedawcy:
  Rafał Wojtkowiak
  mBank S.A. Formerly BRE Bank S.A. (Retail Banking)

  • Numer konta: 47 1140 2004 0000 3102 6869 3057
  • Numer rozliczeniowy (Sort Code): 11402004
  • IBAN: PL47 1140 2004 0000 3102 6869 3057
  • BIC: BREXPLPWMBK
 1. Sprzedawca wysyła zakupiony towar/usługę na adres dostawy jaki został podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Dostawy zakupionego towaru/usługi realizowane są TYLKO na terenie Polski. Sprzedawca wyśle Kupującemu, zakupiony towar/usługę dopiero po otrzymaniu od Kupującego wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w swoim Sklepie Internetowym udostępnia następujące sposoby dostawy i odbioru zamówionych przez Kupującego towarów/usług:
  • Przesyłka Kurierska K-EX sp. z o.o. – paczka (waga do 30 kg, wymiary do dł.140cm szer.80cm wys.80cm). Usługa dostarczenia na zasadach drzwi-drzwi z przewidywanym terminem dostawy następnego dnia roboczego do godz 17:00 na terenie całego kraju. Przewidywany termin dostawy przesyłek do mieszkań prywatnych wynosi do 3 dni roboczych do godz 17:00.
  • Przesyłka Kurierska K-EX sp. z o.o. – paczka kopertowa (waga do 1 kg, wymiary do dł.35cm szer.25cm wys.5cm). Usługa dostarczenia na zasadach drzwi-drzwi z przewidywanym terminem dostawy następnego dnia roboczego do godz 17:00 na terenie całego kraju. Przewidywany termin dostawy przesyłek do mieszkań prywatnych wynosi do 3 dni roboczych do godz 17:00.
  • Odbiór osobisty w punkcie odbioru – zamówione towary można odebrać osobiście w punkcie odbioru w Bydgoszczy. Adres punktu odbioru: ul. Baczyńskiego 8/6, 85-822 Bydgoszcz. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po opłaceniu zamówienia oraz wcześniejszym umówieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą (telefonicznie tel: +48 791-01-20-22, e-mailowo: biuro@starapracownia.pl).
 1. Sprzedawca wyśle Kupującemu na wskazany w zamówieniu adres, zakupiony towar/usługę dopiero po otrzymaniu od Kupującego wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy. Sprzedawca zleca wysyłkę towaru/usługi, firmie realizującej dostawę w terminie jaki został określony na stronie z opisem towaru/usługi. Zazwyczaj termin ten wynosi 24 godziny od otrzymania wpłaty od Kupującego. Sprzedawca informuje iż zgodnie z prawem wydanie zakupionej rzeczy powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
  • dostawa firmą kurierską K-EX sp. z o.o. – przewidywany termin dostawy to następny dzień roboczy po dniu wysyłki w godzinach od 8:00 do 17:00, na terenie całego kraju. Przewidywany termin dostawy przesyłek do mieszkań prywatnych wynosi do 3 dni roboczych w godzinach od 8:00 do 17:00. Status realizacji dostawy można sprawdzić podając nr listu przewozowego na stronie: http://kurier.k-ex.pl/tnt.php

Sposób Dostawy

Metody Płatności

Przesyłka Kurierska K-EX sp. z o.o.

paczka kopertowa

(waga do 1 kg, wymiary do dł.35, szer.25, wys.5 cm)

Przesyłka Kurierska K-EX sp. z o.o.

paczka

(waga do 30 kg, wymiary do dł.140, szer.80, wys.80 cm suma wszystkich wymiarów długość + szerokość + wysokość = do 220,00 cm)

płatność przelewem na konto bankowe

12,99zł

21,49 zł

Płatność poprzez serwis Transferuj.pl

12,99zł

21,49 zł

 1. Odstąpienie do umowy – w przypadku gdy zawierana jest umowa na odległość to zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku gdy Kupujący będący konsumentem zawarł Umowę dotyczącą świadczenia usług, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (United Artists Rafał Wojtkowiak, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6, 85-796 Bydgoszcz, tel. +48 791 01 20 22, biuro@starapracownia.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Forma oświadczenia może być dowolna, jednak najlepiej zrobić to poprzez:
  • wysłanie oświadczenia e-mailem na adres: biuro@starapracownia.pl
  • wysłanie oświadczenia na papierze (może być w przesyłce, razem ze zwracanym towarem) na adres: United Artists Rafał Wojtkowiak ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6, 85-796 Bydgoszcz.

  Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości wysłania oświadczenia e-mailem, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. (wzór formularza odstąpienia od umowy – do pobrania)
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Zwracany towar powinien zostać odesłany na adres: United Artists Rafał Wojtkowiak, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6, 85-796 Bydgoszcz. Kupujący będący konsumentem odsyła zwracany towar na swój koszt.
 6. Skutki odstąpienia od umowy – w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres (United Artists Rafał Wojtkowiak, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6, 85-796 Bydgoszcz), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Orientacyjny koszt zwrotu rzeczy, można określić na podstawie kosztu dostawy określonego w niniejszym regulaminie sklepu internetowego. Prosimy mieć na uwadze to iż Sprzedawca może posiadać zniżki w firmach świadczących usługi dostarczania towarów i w związku z tym koszt zwrotu dla klienta indywidualnego może być wyższy niż podany w cenniku dostawy w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, i w związku z tym ciąży na nim obowiązek zapłaty poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów.
 11. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 12. Brak prawa do odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. Sprzedawca informuje iż towary/usługi oferowane w Sklepie Internetowym sprzedawcy są wolne od wad fizycznych i prawnych i że ciąży na nim obowiązek dostarczenia towaru/usługi bez wad. W przypadku gdy Kupujący stwierdzi iż zakupiony przez niego towar/usługa posiada wady fizyczne i/lub prawne może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona). Do kupującego należy wybór na jakiej podstawie zostanie złożona reklamacja. Sprzedawca informuje także iż w pewnych okolicznościach jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę, np.:
   • gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
   • gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy (chodzi o rzeczy oznaczone tylko co do gatunku)
   • gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub przedstawiciela, jeżeli sprzedawca ich nie znał ani nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży.
  2. Rękojmia – Sprzedający jest podmiotem od którego Kupujący(konsument) może żądać odpowiedzialności w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego.
   Kupujący (konsument) który złożył reklamacje do Sprzedającego z tytułu rękojmi może zażądać jednego z czterech działań (wybór należy do konsumenta):

   • wymiany towaru na nowy
   • naprawy towaru
   • obniżenia ceny
   • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna)

   Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie, biorąc pod uwagę przesłanki dozwolone prawem. Okoliczności które mogą być brane pod uwagę to:

   • szybkość i łatwość wymiany/naprawy towaru
   • charakter wady (wada istotna lub nieistotna)
   • czy towar był wcześniej reklamowany

   Tryby rozpatrywania reklamacji – rękojmia:Tryb Rozpatrywania Reklamacji - www.starapracownia.pl
   Okres trwania rękojmi – w okresie 24 miesięcy od momentu wydania przez sprzedawcę rzeczy konsumentowi, sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru. (dla towarów używanych okres ten może być skrócony do 12 miesięcy).
   Jeśli wada ujawniła się w pierwszych 12 miesiącach od wydania rzeczy konsumentowi, domniemywa się iż wada istniała w momencie sprzedaży, jeśli natomiast wada ujawniła się pomiędzy 12 a 24 miesiącem to konsument powinien udowodnić iż wada istniała w momencie zakupu.

   Forma złożenia reklamacji – konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak najlepiej zrobić to poprzez:

   • wysłanie reklamacji e-mailem na adres: biuro@starapracownia.pl
   • wysłanie reklamacji na papierze (może być w przesyłce, razem z reklamowanym towarem) na adres: United Artists Rafał Wojtkowiak ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6, 85-796 Bydgoszcz.

   Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości wysłania reklamacji e-mailem, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o reklamacji na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
   Aby ułatwić złożenie i rozpatrzenie reklamacji, reklamacja powinna zawierać:

   • dane konsumenta
   • datę zawarcia umowy
   • przedmiot reklamacji
   • opis wady i datę jej ujawnienia
   • żądanie konsumenta

   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. (wzór formularza reklamacji towaru – do pobrania) , (wzór formularza reklamacji usługi – do pobrania)

   Termin złożenia i rozpatrzenia reklamacji – Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie reklamacyjne w terminie 12 miesięcy od dnia zauważenia wady. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli Sprzedawca nie dotrzyma tego terminu, uznaje się reklamację za zasadną.

   Dostarczenie reklamowanego towaru – Konsument składający reklamację powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, najlepiej w następujący sposób:

   • osobiste dostarczenie reklamowanego towaru na adres: United Artists Rafał Wojtkowiak ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6, 85-796 Bydgoszcz (po wcześniejszym umówieniu terminu np. e-mail, tel.)
   • wysłanie reklamowanego towaru na adres: United Artists Rafał Wojtkowiak ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6, 85-796 Bydgoszcz

   Sposób informowania o rozpatrzeniu reklamacji – Sprzedawca poinformuje Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji w następujący sposób:

   • wysłanie e-mailem informacji z rozpatrzeniem reklamacji na adres e-mail konsumenta (w przypadku gdy reklamacja została złożona e-mailem przez konsumenta)
   • wysłanie listownie informacji z rozpatrzeniem reklamacji na adres pocztowy konsumenta (w przypadku gdy reklamacja została złożona listownie przez konsumenta)

   Jeśli Sprzedawca uzna roszczenia reklamacyjne za zasadne, to niezwłocznie przystąpi do usunięcia wady w sposób określony przez Konsumenta lub zaproponuje inne dopuszczalne prawem rozwiązanie.

  3. Gwarancja – jest dobrowolną deklaracją dotyczącą jakości towaru złożoną przez gwaranta. W treści gwarancji przedstawione są uprawnienia konsumenta, obowiązki gwaranta oraz czas ochrony gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji kierowane są do podmiotu który udzielił gwarancji.
   Okres trwania gwarancji – czas trwania ochrony gwarancyjnej określa gwarant w treści gwarancji (czas ten może być dowolnie określony, jednak jeśli go nie określono to przyjmuje się iż wynosi on 24 miesiące od daty wydania towaru konsumentowi).
   Obowiązki gwaranta – przedstawione są w treści gwarancji, gwarant samodzielnie i dobrowolnie może określić zakres swoich obowiązków i może się okazać iż będą one mniej korzystne niż te wynikające z tytułu rękojmi. Należy przy tym pamiętać iż gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
   Forma gwarancji – gwarancja może zostać złożona w dowolnej formie, jednak najczęściej złożona jest w formie pisemnej. Sprzedawca w opisie towaru na stronach Sklepu Internetowego, informuje Użytkownika/Kupującego o tym iż dany towar posiada gwarancję. Sprzedawca wyda Kupującemu, na trwałym nośniku gwarancję wraz z zakupionym towarem.
   Dostarczenie reklamowanego towaru – Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji powinien dostarczyć Gwarantowi reklamowany towar, w miejsce wskazane w gwarancji.
   Sposób i termin wykonania obowiązków gwarancyjnych – sposób i termin jest wskazany w treści gwarancji i powinien być przez gwaranta spełniony na zadeklarowanych zasadach. Jeśli termin wykonania obowiązków nie jest określony, to termin ten powinien być wykonany nie później niż 14 dni od dnia kiedy towar został przekazany gwarantowi.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
  W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, Konsument ma możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Można to zrobić poprzez skierowanie sprawy do odpowiednich instytucji:

  • Stały Polubowny Sąd Konsumencki – działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz przy ich oddziałach zamiejscowych. Orzeka on w sprawach cywilnoprawnych jeżeli dotyczą one umów sprzedaży lub umów oświadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy potrzebna jest zgoda obu stron sporu. Adresy dostępne są na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacja prowadzona jest na wniosek Konsumenta lub wszczęta z urzędu. Mediator przedstawia stronom propozycje polubownego zakończenia sporu w oparciu o aktualny stan prawny oraz wyznacza stronom termin na polubowne zakończenie sporu. Jeśli jedna ze stron nie zgodzi się na taki sposób zakończania sporu lub zostanie przekroczony termin, odstępuje się od mediacji. Adresy dostępne są na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • Miejski (powiatowy) Rzecznik Konsumentów i Organizacje Konsumenckie – Konsument może uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawie sporu ze Sprzedawcą. Federacja Konsumentów udziela bezpłatnych porad dotyczących sporów z przedsiębiorcami, więcej informacji na stronie: www.federacja-konsumentow.org.pl . Konsument może także uzyskać pomoc w Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, więcej informacji na stronie: http://www.konsumenci.org .
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) o prawach konsumenta oraz inne stosowne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory dotyczące spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Sprzedawcy mogą być rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2015r.

Lista załączników:

 1. Polityka Prywatności i Plików Cookies – plik do pobrania
 2. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy – plik do pobrania
 3. Wzór reklamacji z tytułu rękojmi – plik do pobrania

Polityka Prywatności i Plików Cookies

www.starapracownia.pl

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez właściciela serwisu internetowego (administratora danych osobowych) oraz wskazuje możliwości kontaktu z właścicielem serwisu internetowego.
 2. Dane właściciela (administratora danych osobowych) Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest:
  United Artists Rafał Wojtkowiak
  ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6
  85-796 Bydgoszcz
  NIP 953-177-50-69
  REGON 340775574
  mail: biuro@starapracownia.pl
  Tel. +48 791 01 20 22
 3. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, w każdej chwili masz prawo do wglądu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu na jaki została udzielona zgoda na ich przetwarzanie. Proszę pamiętać, że jeśli nie podasz nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mieli możliwości zrealizowania Twojego zamówienia.
 4. Właściciel serwisu informuje iż zarejestrował w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór danych o nazwie …………………………………………… , jednocześnie na witrynie internetowej www.starapracownia.pl została wdrożona polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego.
 1. Dane zbierane podczas rejestracji
  Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu możliwe że będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu
  Zanim będziemy mogli dokonać transakcji sprzedaży / zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące formy płatności, dane dotyczące formy wysyłki w tym adres. W przypadku zakupu na firmę poprosimy także o pełne dane firmy: nazwę firmy, adres firmy, nr NIP.
 3. Dane zbierane podczas przekazywania opinii
  W naszym serwisie internetowym możesz pozostawić swoją opinię o nas, o towarach i wpisach na naszym blogu, wtedy też zapytamy Ciebie o twoje imię, nazwisko, nazwę, miejscowość, stanowisko lub firmę.
 4. Dane zbierane automatycznie
  Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 5. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
  Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. możesz przekazać nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon itp.
 1. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
 2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest wymagana jeżeli chcesz dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym.
 3. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Dokonanie płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wiąże się z tym iż dane podane po przejściu do serwisu operatora płatności zostają zarejestrowane tylko w jego bazie i nie są w żaden sposób przetwarzane lub przechowywane przez Właściciela serwisu www.starapracownia.pl. Twoje dane mogą być przekazane firmie obsługującej dostawę zakupionego przez Ciebie towaru w naszym sklepie. Firma ta wykorzysta Twoje dane wyłącznie w celu realizacji dostawy tak abyś mógł otrzymać zakupiony w naszym sklepie towar . Podanie danych osobowych jest wymagane jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 4. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Z otrzymywania naszego newslettera możesz zrezygnować w dowolnym czasie wysyłając do nas stosowną informację na nasz adres mailowy.
 5. Dane zbierane podczas przesyłania opinii o nas, o towarach i postach na naszym blogu będą udostępniane publicznie w naszym serwisie internetowym.
 6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te mogą być zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 7. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszą firmą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. W przypadku, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. Właściciel serwisu może przeprowadzać za pośrednictwem strony badania marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, odpowiedzi będą wykorzystywane w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz publikacji w serwisie.
 1. Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
 2. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.
 1. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Twoje Konto, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Jeśli w danej chwili nie ma możliwości zmiany lub usunięcia danych z poziomu zalogowanego użytkownika możesz wysłać do nas e-maila (z e-maila z którego nastąpiła rejestracja do naszego systemu) z żądaniem zmiany lub usunięcia twoich danych z naszego systemu. Żądanie zmiany lub usunięcia twoich danych z naszego systemu możesz także wysłać listownie na adres pocztowy podany w zakładce „KONTAKT”. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Z otrzymywania naszego newslettera możesz zrezygnować w dowolnym czasie wysyłając do nas stosowną informację na nasz adres mailowy.
 1. Właściciel serwisu www stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych (dane użytkowników) przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Właściciel serwisu www dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu naszej firmy. Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
  Zastosowane środki systemu ochrony danych osobowych:
 • Zabezpieczenie bazy danych przed nieuprawnionym dostępem (login, hasło)
 • Certyfikat Rapid SSL GeoTrust. (łączność pomiędzy komputerem klienta, a www.starapracownia.pl jest szyfrowana kluczem 128/256 bitowym)
 • Dostęp do konta Klienta (indywidualny login i hasło)
 • Wdrożona polityka bezpieczeństwa danych osobowych i polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego
 1. Pamiętaj, że niektóre dane które publikujesz w serwisie mogą być dostępne wszystkim użytkownikom. Witryna jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza serwisu mają dostęp do niektórych informacji (imię i nazwisko, nazwa, miejscowość, stanowisko lub firma oraz wszelkie informacje które udostępnisz publicznie np. publikując komentarz pod wpisem na naszym blogu lub opinię o nas i towarze w sklepie).
 1. Nasz serwis www może zawierać linki do innych stron www, które mogą posiadać własną politykę prywatności. Użytkownicy Serwisu internetowego mogą mieć możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na innych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim oraz mogą stosować własną politykę prywatności.
 1. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. W sposób automatyczny mogą być też zbierane informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu Internetowego i/lub podmioty zewnętrzne których technologie są wykorzystywane w serwisie internetowym.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz firmy zewnętrzne dostarczające rozwiązań technologicznych zastosowanych w serwisie internetowym.
 • W naszym serwisie internetowym możemy korzystać z technologii firm:
  Google – polityka prywatności i plików cookies (http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/)
  Facebook – polityka prywatności i plików cookies (https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/cookies)

 

Google cookie
Google wykorzystuje plik cookie DoubleClick DART w witrynach wydawców wyświetlających reklamy AdSense dla treści. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, regulaminami i zasadami wydawca ma wyłączne prawo do wykorzystywania wszelkich danych uzyskanych dzięki plikom cookie DoubleClick DART do dowolnych celów związanych z prowadzoną działalnością, o ile możliwe będzie korzystanie z tych danych i udostępnianie ich przez Google na zasadach określonych w Polityce prywatności w usługach reklamowych Google, a także we właściwych przepisach prawa, regulaminach i zasadach.

Google Adsense
Sieć reklamowa Google AdSense może być dostawcą reklam w tej witrynie. Aby dopasować tematykę reklam do Twoich zainteresowań, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu.

Google Analytycs
Serwis może korzystać ze statystyk Google Analytics. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Mozilla Firefox
   W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Zaznacz opcję że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usuń pojedyncze ciasteczka poszczególnych witryn.
  • Microsoft Internet Explorer
   W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Suwakiem możesz regulować poziom prywatności lub przyciskiem „Witryny” zmieniać ustawienia poszczególnych serwisów internetowych.
  • Google Chrome
   W menu pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” dalej „Wyczyść dane przeglądania…”. W otwartym okienku masz możliwość usunięcia wszystkich danych zebranych przez przeglądarkę.
  • Opera
   Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Możesz kasować już zapisane pliki cookie, oraz wybrać opcję „Zarządzaj ciasteczkami…” która umożliwia zmianę zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
  • Apple Safari
   W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i zakładkę „Prywatność”. Możesz usunąć poszczególne pliki cookie lub włączyć blokowanie plików cookies.
  • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
   Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zapoznaj się z opcjami prywatności w dokumentacji producenta Twojego urządzenia mobilnego.
 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności o ile będą wymagały tego obowiązujące regulacje prawne. Zarejestrowani Użytkownicy naszego serwisu internetowego zostaną poinformowani co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji. Wszyscy Użytkownicy naszego serwisu internetowego zostaną powiadomieni o zmianach treści polityki prywatności co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności za pośrednictwem komunikatu opublikowanego na stronach naszego serwisu internetowego. Aktualna polityka prywatności znajduję się pod adresem: http://www.starapracownia.pl/polityka.
 1. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z właścicielem serwisu. poprzez adres e-mail dostępny na stronie kontakt. Właściciel serwisu przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Właściciel serwisu gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
  Dane właściciela serwisu internetowego (administratora danych osobowych) „www.starapracownia.pl”:
  United Artists Rafał Wojtkowiak
  ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6
  85-796 Bydgoszcz
  NIP 953-177-50-69
  REGON 340775574
  e-mail: biuro@starapracownia.pl
  Tel. +48 791 01 20 22